Drużyna Wędrowniczek Korona Polski
Clark, NJ USA

Click here to edit subtitle

"WYJDŹ W ŚWIAT, POMYŚL, POMÓŻ - DZIAŁAJ!"

Czuwaj!

Wiadomości

Nad czym pracujemy?

Sprawność "Robótki Ręczne"
SKĄD SIĘ BIORĄ WĘDROWNICZKI?

Mając 10/11 lat dziewczynka wchodzi do drużyny harcerek.  Przez następne kilka lat, droga harcerska prowadzi ja przez kolejne zdobywanie stopni w zespołach i indywidualnym wysiłkiem, poczym mając 15-16 lat, Samarytanki i najbardziej wyrobione Starsze Ochotniczki rozpoczynają nowy okres pracy.  Hufcowa rozkazem potwierdza przejście harcerki do wędrowniczek co upoważnia ja do noszenia munduru wędrowniczek oraz zielonego pustego naramiennika.


Jak sama nazwa głosi, wędrowniczka powinna wędrować.  Wędrówkę swa wiedzie w przenośni - poznając świat, ludzi.  Wędruje także w dosłownym tego słowa znaczeniu.Organizacja Wędrowniczek

  • Najmniejsza jednostka organizacyjna wędrowniczek jest patrol liczący 2-5 wędrowniczek.
  • Patrole do 10 wędrowniczek tworzą zastęp z wybrana z pośród siebie zastępową.
  • Ponad 10 wędrowniczek tworzy drużynę.  Drużyna składa się z 2-5 zastępów.